Podziękowania dla Tadeusza Golęby

Tadeusz Golęba

Podczas XXXIV sesji Rady Miejskiej w Pilźnie, burmistrz Pilzna oraz radni Rady Miejskiej złożyli podziękowania Tadeuszowi Golębie za wieloletnią pracę społeczną i owocną współpracę. Po 10 latach sprawowania funkcji sołtysa wsi Bielowy, Tadeusz Golęba ze względów zdrowotnych zrezygnował z kierowania sprawami sołectwa.

Remiza w Podlesiu do remontu

Remiza OSP Podlesie

To inwestycja, która przysłuży się mieszkańcom, a zarazem wpłynie na estetykę przestrzeni publicznej. W Podlesiu zostanie przeprowadzona gruntowna modernizacja remizy OSP, która będzie jednocześnie miejscem służącym do integracji lokalnej społeczności.

W ostatnim czasie w Podlesiu zawiązało się Koło Gospodyń Wiejskich, które dzięki inwestycji zyska siedzibę do spotkań i organizacji różnorakich inicjatyw. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Lokalnej Grupy Działania Liwocz.