Kontakt

Urząd Miejski w Pilźnie

ul. Rynek 6
39-220 Pilzno
tel. (014) 672 10 36 lub (014) 680 77 20
fax 672 24 91
Sekretariat: e-mail: sekretariat@gminapilzno.pl


Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie

39-220 Pilzno,
ul. Rynek 33
NIP 872-13-46-336
REGON 850019174

Pomoc Społeczna

tel.(14) 6761 852, (14) 6761 851

Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny

tel. (14) 6761 688, (14) 6761 687

e-mail:mgpilzno@rzeszow.uw.gov.pl,ops@gminapilzno.pl
strona internetowa: www.briansoft.pl/!_opspilzno/


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie

REGON: 8500390017
Strona internetowa: www.mzwikpilzno.pl

Stacja uzdatniania Wody - Biuro Obsługi Klienta

ul. Staszica 55
39-220 Pilzno
tel/fax.: 14 672 12 98

Oczyszczalnia ścieków

ul. Paderewskiego 11A
39-220 Pilzno
tel.: 14 691 30 07


Miejski Zakład Komunalny Pilzno Sp. z o.o.

tel./fax 0-14 681 57 88,
Strzegocice 72A
39-223 Strzegocice 72A
e-mail: mzk_pilzno@wp.pl
strona internetowa: www.pilzno.um.gov.pl/mzkpilzno

Zarząd jednoosobowy.
Andrzej Czernicki - Prezes Zarządu


Ważne telefony

APTEKI 

ul. Rynek 12, tel.: 14 672 10 33

ul. Rynek 5, tel. 14 672 13 06

ul. Węgierska 5,tel. 014 681 58 49 


Komisariat Policji w Pilźnie

ul. Bujnowskiego 31

tel. 14 670 63 74


Pogotowie Ratunkowe

Dębica, ul. Krakowska 91 Tel.: (14) 999 


Ochotnicza Straż Pożarna w Pilźnie

ul. Węgierska 30, 39-220 Pilzno 
tel.: 14  672 10 73

Telefony alarmowe: 998, 112


Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie

ul. Rynek 33, tel. 14 676 16 88 

Telefon Zaufania Punkt Konsultacyjny dla Osób z Problemem Alkoholowym – tel. 14 672 27 49. 


Ośrodki Zdrowia PILMEDIC:

Pilzno, ul. Legionów 28, tel. 14 672 10 77;

Dobrków, tel. 14 672 10 35;

Łęki Dolne, tel. 14 672 50 03;

Strzegocice, tel. 14 681 72 20.


Ośrodek Zdrowia SUMED

Pilzno,
ul. Mickiewicza 8,
tel. 14 672 33 33. 


Dom Kultury w Pilźnie,

ul. Węgierska 30,

tel. 14 672 10 27. 


Punkt Konsultacyjny Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Pilzno, ul. Legionów 28

Czynny:

wtorek: 11.00-14.30
środa: 11.00-14.30

tel. zaufania 14 676 63 54

Dyżur psychologa:

2 razy w miesiącu we wtorek: 15.00-18.00


Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Pilzno,
ul. Paderewskiego 11a,

tel. 14 672 12 98. 


Miejski Zakład Komunalny „PILZNO”  Sp. o.o.

Strzegocice 72A, tel. 14 681 57 88

Kasa Miejskiego Zakładu Komunalnego „PILZNO” Sp. z o.o.,
Pilzno,
ul. Rynek 6,

tel. 14 680 77 42 


TAXI osobowe – 14 672 10 83