Pierścionek z orłem w koronie w muzeum

Wystawa Muzeum Regionalne w Pilźnie

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości - mawiał Marszałek Józef Piłsudski. Muzeum Regionalne w Pilźnie doskonale dba o pamięć i dziedzictwo narodowe. Dziś otwarto nową ekspozycję czasową pt. „Pierścionek z orłem w koronie - biżuteria patriotyczna w dobie walk niepodległościowych XIX - XX w.” Ekspozycja jest wyjątkową prezentacją obiektów biżuteryjnych i wyrobów rzemiosła artystycznego noszonych jako wyraz postawy obywatelskiej i uczuć patriotycznych społeczeństwa polskiego wobec sytuacji zagrożenia wolności ojczyzny lub żałoby narodowej.

Usunięto obraz. Prezentowane na ekspozycji przykłady „czarnej biżuterii” i dodatków żałobnych do strojów pochodzą ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Jaśle. Ekspozycji towarzyszą archiwalne fotografie mieszkańców Pilzna i regionu w strojach żałobnych i patriotycznych.

Zapraszamy wszystkich do zwiedzania - warto