Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie rozwijania działalności gospodarczej

Logo Stowarzyszenia LGD Liwocz

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” uprzejmie informuje, że w okresie od 6 do 19 grudnia 2023r. prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w zakresie rozwijania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-202, dla obszaru gmin Brzyska, Brzostek, Jodłowa, Pilzno i Skołyszyn.

Jest to ostatni nabór w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022, na który przeznaczono kwotę 39 668,07 EUR, tj. 158 672,28 zł, która umożliwi dofinansowanie jednego wniosku.

Szczegółowych informacji w zakresie prowadzonego naboru oraz bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych beneficjentów udziela Biuro Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ”, Brzyska 11A, tel. (13) 441 03 38, strona internetowa www.lgdliwocz.pl