Dotacja na rozświetlenie gminy

Rozświetlamy Polskę

Gmina Pilzno pozyskała ponad 383 tys. zł dofinansowania na modernizację oświetlenia ulicznego. Wsparcie finansowe pochodzi z rządowego programu "Rozświetlamy Polskę". Inwestycje zostaną zrealizowane przy 20% wkładzie własnym z budżetu gminy.

W ramach modernizacji oświetlenia ulicznego przewidziano wymianę ok. 25% przestarzałych lamp na ledowe. Realizację zadania poprzedzą inwentaryzacja oraz audyt.