Jakość powietrza - alert

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu od godz. 8.00 dnia 7.12.2023 r. do godz. 24.00
dnia 7.12.2023 r.

Pliki do pobrania: