Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

Bus Pilzno

Gmina Pilzno zakupiła fabrycznie nowy samochód, który jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 384 990 zł. Gmina na ten cel przeznaczyła z budżetu 96 247,50 zł, natomiast 288 742,50 zł pochodziło ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania szans między regionami III”. 

Zakupiony bus będzie służył do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami mieszkających na terenie gminy Pilzno do specjalistycznych placówek edukacyjnych poza terenem gminy.

Zdjęcia