Dystrybucja koszy

Ruszyła dystrybucja 120-litrowych koszy na odpady zmieszane. W tym momencie kosze są przekazywane bezpłatnie mieszkańcom sołectw za pośrednictwem sołtysów, od których można uzyskać szczegółowe informacje.

Kolejnym etapem będzie dystrybucja koszy wśród mieszkańców Pilzna, o czym poinformujemy w stosownym momencie.

Zdjęcia