Rolniku weź udział w szkoleniu - stosowanie środków ochrony

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dębicy organizuje szkolenie UZUPEŁNIAJĄCE w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z włączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie.

Szkolenie odbędzie się dnia 24.02.2024 w Łękach Górnych - Remiza OSP.

Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. 723 977 434, 14 677 92 57.

Pliki do pobrania: