Ogłoszenie I przetargu na zbycie nieruchomości

Burmistrz Pilzna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy PILZNO położonej w Parkoszu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 782/2 o pow. 0,20 ha. Cena wywoławcza 40 000,00 zł. Przetarg odbędzie się 23.02.2024 r. o godz. 11:00.

Pliki do pobrania: