Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zakupowego

Zakon OO. Karmelitów w Pilźnie zawiadamia o wszczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn: „Prace remontowo konserwatorskie klasztoru OO. Karmelitów w Pilźnie”