Stan Czystego Powietrza

Czyste powietrze Pilzno

Wdrożenie Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Pilzno – dane Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie:

  • Liczbie złożonych wniosków o dofinansowanie: 308,
  • Liczba zawartych umów: 267,

Przedsięwzięcia zrealizowane - umowy zakończone

  • Kwota wypłaconych dotacji: 2 338 296,50 zł
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 124.

Przedsięwzięcia zrealizowane - umowy częściowo i w całości zrealizowane

  • Kwota wypłaconych dotacji: 3 488 502,58 zł
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 174.

Stan na dzień: 31.12.2023 r.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę: https://czystepowietrze.gov.pl/

czyste powietrze

 

Zdjęcia