Ferie z „Akademią Pana Kleksa”

SP Łęki Górne

Blisko 500 uczniów z terenu gminy Pilzno skorzystało z organizowanych wyjazdów na seans filmowy pt. „Akademia Pana Kleksa” podczas dobiegających końca ferii. Wyjazdy zostały zorganizowane przez dyrektorów szkół wraz z nauczycielami dzięki dofinansowaniu burmistrza Pilzna oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pilźnie w ramach profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom.

Celem wycieczki było kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej, rozwijanie nawyków kulturalnego zachowania w miejscach publicznych, a także integracja uczniów i wzmacnianie więzi koleżeńskich. Z wycieczki skorzystali uczniowie ze szkół podstawowych w: Dobrkowie, Jaworzu Górnym, Łękach Dolnych, Łękach Górnych, Machowej, Parkoszu, Słotowej oraz Strzegocicach. Przejazd był możliwy dzięki uprzejmości Firmy Transportowej „Monis” Gustaw Fediów.

Fot. SP Łęki Górne