Protokół z otwarcia ofert i wybrania najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert i wybrania najkorzystniejszej oferty z prac remontowo-konserwatorskich klasztoru OO. Karmelitów w Pilźnie.

Pliki do pobrania: