OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania zakupowego

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zakupowego na realizację zadania pn: „Prace remontowo konserwatorskie przy klasztorze O.O. Karmelitów w Lipinach”