Wysoka frekwencja w szkołach

Szkoła

Uczniowie, rodzice i nauczyciele nie kryją radości z powrotu do szkół uczniów klas I-III. W pierwszym tygodniu nauczania stacjonarnego odnotowano bardzo wysoką frekwencję. W Łękach Górnych, Parkoszu oraz Słotowej była na poziomie 100 proc., natomiast w pozostałych placówkach zdarzały się pojedyncze nieobecności.

Szkoły pracują w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi opracowanymi przez MEiN, GIS i MZ. Powrót do szkół poprzedziły ogólnopolskie testy przesiewowe na obecność SARS-Cov-2. W naszej gminie z tej możliwości - na ponad 300 uprawnionych osób - skorzystało 18 nauczycieli z 2 szkół oraz 4 pracowników obsługi administracyjnej z 1 szkoły. Wszystkie testy były negatywne.