Zajęte wszystkie terminy na szczepienie

Szczepionka COVID-19

Ośrodek zdrowia NZOZ Pilmedic w Pilźnie informuje, że do 31 marca zajęte są wszystkie terminy szczepień przeciw COVID-19. Tym samym obecnie nie ma możliwości zarejestrowania się na szczepienie - o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość, dostępność szczepionek jest uzależniona od dostaw producentów. W ramach szczepień w NZOZ Pilmedic pierwszą dawkę otrzyma 360 osób - seniorów oraz podopiecznych Domu Pomocy Społecznej. Ośrodek opracował listę rezerwową, aby nie dopuścić do zmarnowania jakiejkolwiek szczepionki. Placówka będzie kontaktować się osobami z listy rezerwowej, jeżeli ktoś z zarejestrowanych nie dotrze na szczepienie.

Przypominamy, że Gmina Pilzno uruchomiła transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw COVID-19. Potrzebę dowozu należało zgłosić podczas rejestracji na szczepienie w ośrodku zdrowia i następnie należało skontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pilźnie pod nr tel. 14 672 20 99 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-15).

Z transportu mogą skorzystać osoby:

  • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N bądź odpowiednio I grupę inwalidzką z w/w schorzeniami
  • mające trudności z dostępem do punktu szczepień – np. osoby starsze, które nie mają możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień.