Program Wspieraj Seniora przedłużony

Wspieraj seniora

W związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedłużyło  realizację programu „Wspieraj Seniora” na I kwartał 2021 r. z ewentualną możliwością wydłużenia jego realizacji o kolejne miesiące, w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju. Program dedykowany jest  dla osób w wieku 70 +, które dla własnego bezpieczeństwa, zdecydowały się na pozostanie w domu w czasie pandemii. Realizacją programu na terenie gminy Pilzno zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Pilźnie.

 Główne założenie programu:

  1. Pomoc w dostarczeniu niezbędnych artykułów spożywczych, środków czystości itp. do domu  seniora.
  2. Pomoc w sprawach urzędowych, jeśli ich zakres nie wymaga upoważnień i nie udostępnione zostaną dane wrażliwe.

Zakres usług na rzecz osoby starszej  jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym - nie można prosić o usługę sprzątania mieszkania.

Koszty zakupów pokrywa senior, przekazując pieniądze osobie wytypowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej do realizacji programu.

Pomoc w postaci usług czyli np. zrobienie zakupów, załatwienie sprawy urzędowej są nieodpłatne.

W celu uzyskania pomocy należy zadzwonić na infolinię pod numer 225051111 i zgłosić potrzebę uzyskania wsparcia.

Należy pamiętać przy realizacji programu o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczki, zachowaj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.