Zmiany w przyjmowaniu stron w Urzędzie Miejskim

Informacja

Szanowni Mieszkańcy, w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19, a także z racji rządowych wytycznych, by ograniczać kontakty społeczne do minimum oraz mając na uwadze minimalizowanie ryzyka i zapobieganie dalszym zakażeniom wirusem SARS-CoV-2,

Urząd Miejski w Pilźnie do 16 kwietnia obsługuje Klientów jedynie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem referatu, którego dotyczy sprawa.

Jednocześnie przypominamy, że większość spraw urzędowych można załatwić wygodnie, bez wychodzenia z domu za pośrednictwem internetu bądź drogą telefoniczną. Zachęcamy również do korzystania z bankowości elektronicznej.

Inwestycje: 146807724

 

Drogi: 146807741

Planowanie przestrzenne, Warunki zabudowy: 146807722

Podatki, Działalność gospodarcza:146807726, 146807764

Kasa: 146807738

Usc: Zgony, Akty urodzenia, małżeństwa: 146807730

Dowody osobiste, Meldunki: 146807732

Ochrona środowiska: 146807734

Podziały: 146807735

Gospodarka odpadami komunalnymi: 146807763

MZEASiP: 146807746

ODR, Dopłaty: 723977434

Sekretariat: 146807720